GymDepot Logo

PACKAGE  104,500

  1. RP Super Rack with Cross Over (Plate Loading) - Php 40,000
  2. Olympic Flat / Decline Bench - Php 11,000
  3. Olympic Incline Bench - Php 10,000
  4. Utility Bench - Php 5,000
  5. Preacher Curl - Php 8,000
  6. 5 to 25lbs. Fix Dumbbells with Rack - Php 17,000
  7. Various Plates (300lbs.) - Php 10,500
  8. 6ft. Long Bar - 2pcs./7ft./ Long Bar - 1pc./Easy Curl Bar - 1pc - Php 5,000


Gross Total: Php 107,500
Less Discount: Php 3,000
Net Total: Php 104,500
Optional: Selectorized - Php125,000
Pili Bili Testing

Yan ang di mo magagawa
sa ibang Gym-Fabricator

Di na kayo mag-aantay para ma Fabricate.
May mga Finished Products napo kami na pwede nyong...
Piliin...Testingin... at Bilhin
Pwede po tayong mag-customize ng sarili nating package base po sa laki ng space na paglalagyan ng gym at base na rin po sa budget natin.