GymDepot Logo

PACKAGE  170,000

 1. RP Super Rack with Cross Over (Plate loading) - Php 40,000
 2. Olympic Flat Bench - Php 10,000
 3. Olympic Incline Bench - Php 10,000
 4. Olympic Decline Bench - Php 10,000
 5. Utility Bench - Php 5,000
 6. Abdominal Bench - Php 4,000
 7. Leg Press - Php 21,000
 8. Fix Dumbbells (5 to 40lbs.) with Rack - Php 28,000
 9. Various Plates (800lbs.) - Php 28,000
 10. Plate Rack - Php 5,000
 11. 6ft. Long Bar - 3pcs./7ft./ Long Bar - 1pc./Easy Curl Bar - 1pc - Php 6,000
 12. Preacher Curl - Php 8,000


Gross Total: Php 175,000
Less Discount: Php 5,000
Net Total: Php 170,000
Optional: Selectorize - Php 191,000
Pili Bili Testing

Yan ang di mo magagawa
sa ibang Gym-Fabricator

Di na kayo mag-aantay para ma Fabricate.
May mga Finished Products napo kami na pwede nyong...
Piliin...Testingin... at Bilhin
Pwede po tayong mag-customize ng sarili nating package base po sa laki ng space na paglalagyan ng gym at base na rin po sa budget natin.