GymDepot Logo

PACKAGE  115,000

  1. RP Super Rack (Plate loading) - Php 27,000
  2. Olympic Flat/Decline Bench - Php 11,000
  3. Olympic Incline Bench - Php 10,000
  4. Utility Bench - Php 5,000
  5. Abdominal Bench - Php 4,000
  6. Plate Rack - Php 5,000
  7. Leg Curl / Leg Extension - Php 9,000
  8. Fix Dumbbells (5 to 30lbs) with Rack - Php 20,600
  9. Various Plates (600lbs.) - Php 21,000
  10. 6ft. Long Bar - 2pcs./7ft./ Long Bar - 1pc./Easy Curl Bar - 1pc - Php 5,000


Gross Total: Php 118,600
Less Discount: Php 3,600
Net Total: Php 115,000
Optional: Selectorize - Php 130,000.00
Pili Bili Testing

Yan ang di mo magagawa
sa ibang Gym-Fabricator

Di na kayo mag-aantay para ma Fabricate.
May mga Finished Products napo kami na pwede nyong...
Piliin...Testingin... at Bilhin
Pwede po tayong mag-customize ng sarili nating package base po sa laki ng space na paglalagyan ng gym at base na rin po sa budget natin.